Kurzy němčiny pro děti od 10 let

Kurzy němčiny probíhají  zábavnou formou dle učebnic KLETT MAXIMAL INTERAKTIV. Včasná jazyková příprava usnadňuje další výuku a vzbuzuje chuť se dále jazykově vzdělávat.


Děti jsou rozděleny do skupin po max. 7 dětech. Jedna vyučovací hodina trvá 60 min. Rodiče po každé vyučovací  hodině dostávají do emailu přehled probrané látky ve formě pracovních listů a slovní zásoby.


Němčinu vyučujeme v prostorách Rodinného centra ROUTA, z.s. Čelákovice, Sedláčkova 107.
Výuka probíhá v pátek 14:00 - 17.00. 


Kurzy němčiny vede Zuzana Švehlová.


Cena za pololetí: 2.500,- Kč (16 lekcí němčiny po 60 min.)