Komunitní centrum

Prostory Komunitního centra Routa slouží k setkávání lidí, poznávání, podpoře sousedských vztahů a rozvoji vzájemné solidarity.  

Provoz je podpořen Evropskou unií, městem Čelákovice, dobrovolníky a dárci z řad veřejnosti.

KOMUNITNÍ CENTRUM ROUTA JE TU PRO VÁS, KDYŽ:

KOMUNITNÍ CENTRUM ROUTA JE TU PRO VÁS TAKÉ V OKAMŽICÍCH, KDY:


Sídlíme v centru města Čelákovice na adrese Sedláčkova 107 (naproti cukrárně U Vocásků).


Zahrada a jurta jsou otevřené pondělí až pátek od 10:00 do 18:00 hod. Ve čtvrtek je integrační den. Integrační den je určen pro poskytování poradenství a podpory pro rodiny v obtížné situaci, skupinové aktivity, výdej potravinové a materiální pomoci. Cílem je posílení rodičovských kompetencí a integrace do běžné společnosti. Otevřeno je i pro veřejnost. 


Sledujte naši aktuální programovou nabídku.