Zahrada

Zahrada Routy slouží jako komunitní prostor ke vzájemnému setkávání lidí všech generací. Zároveň zde probíhá řada předem naplánovaných akcí (např. sousedská setkání, férové snídaně, opékání buřtů...).


Prosíme návštěvníky zahrady, aby se řídili následujícímí pokyny a dodržovali stanovenou otevírací dobu:


Zahrada je otevřená pro veřejnost každý všední den v čase od 10:00 do 18:00 hod.


  • dodržujte provozní řád

  • dohlížejte na své děti

  • udržujte čistotu

  • je-li to možné, třiďte odpad

  • dávejte pozor na své osobní věci

  • na vykonání potřeby slouží budka Toi Toi

  • prostředí zahrady je nekuřácké

Máte-li nějakou připomínku či podnět, který přispěje ke zlepšení provozu zahrady, neváhejte se obrátit na komunitní pracovnice obsluhující JURTU.