Zahrada

Zahrada Routy slouží jako komunitní prostor ke vzájemnému setkávání lidí všech generací. Zároveň zde probíhá řada předem naplánovaných akcí
(např. sousedská setkání, bubnování, opékání buřtů...).Zahrada je otevřená pro veřejnost pondělí - pátek v čase od 10:00 do 18:00 hod. Ve čtvrtek je integrační den.


  • dodržujte provozní řád

  • dohlížejte na své děti

  • udržujte čistotu

  • je-li to možné, třiďte odpad

  • dávejte pozor na své osobní věci

  • na vykonání potřeby slouží budka Toi Toi

  • prostředí zahrady je nekuřácké

Máte-li nějakou připomínku či podnět, který přispěje ke zlepšení provozu zahrady, neváhejte se obrátit na obsluhu JURTY.