Zahrada

Zahrada Routy slouží jako komunitní prostor ke vzájemnému setkávání lidí všech generací. Zároveň zde probíhá řada předem naplánovaných akcí (např. sousedská setkání, bubnování, opékání buřtů...).


AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA pro veřejnost:


Pondělí až pátek 10:00 - 18:00  

Čtvrtek      10:00 – 18:00   Integrační den 


Zahrada je otevřená pro veřejnost. Integrační den je určen pro poskytování poradenství a podpory pro rodiny v obtížné situaci, skupinové aktivity, výdej potravinové a materiální pomoci. Cílem je posílení rodičovských kompetencí a integrace do běžné společnosti. Otevřeno je i pro veřejnost.


 

Máte-li nějakou připomínku či podnět, který přispěje ke zlepšení provozu zahrady, neváhejte se obrátit na obsluhu jurty