Zahrada

Zahrada Routy slouží jako komunitní prostor ke vzájemnému setkávání lidí všech generací. Zároveň zde probíhá řada předem naplánovaných akcí (např. sousedská setkání, bubnování, opékání buřtů...).


Zahrada je otevřená pro veřejnost pondělí až pátek v čase od 10:00 do 18:00 hod. Ve čtvrtek je integrační den (poskytování poradenství a podpory pro rodiny v obtížné situaci, otevřeno i pro veřejnost)


 

Máte-li nějakou připomínku či podnět, který přispěje ke zlepšení provozu zahrady, neváhejte se obrátit na obsluhu jurty