Náhradní rodiny

Našim posláním je:

Podpora rodin s dětmi, které nemohou žít s vlastními rodiči, prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb.


Naším cílem je:

  • aby se dítě v rodině cítilo bezpečně a spokojeně a dobře tělesně, psychicky i emocionálně prospívalo

  • aby v rodině bylo dítěti zajištěno stabilní a podnětné prostředí pro jeho rozvoj

  • aby dítě znalo svůj životní příběh, a pokud to bude v jeho zájmu, aby byl budován a posilován vztah mezi dítětem a jeho původní rodinou

Komu jsou naše služby určeny:

V rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí poskytujeme své služby především pěstounům a dětem v pěstounských rodinách.

V rámci další činnosti poskytujeme své služby také:

  • osvojitelům a osvojeným dětem

  • žadatelům a dalším zájemcům o náhradní rodinnou péči

  • každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv


Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionů Praha a Středočeský kraj


Zásady činnosti

  • Hlavním kritériem kvality naší práce jsou vždy zájem dítěte a jeho zdravý rozvoj. Naše služby plánujeme spolu s klienty, dětmi a OSPOD a dbáme při tom na slyšení a respektování hlasu všech zúčastněných.

  • Organizace jedná vždy v souladu s legislativní úpravou a standardy SPOD, důsledně při své činnosti dbá ochrany soukromí a osobních údajů rodin. O aktivitách týkajících se rodiny je vedena dokumentace, která je chráněna před nepovolanými osobami a je otevřená vůči rodinám samotným.

  • Zaměstnanci postupují v souladu s metodikami a směrnicemi organizace, RC Routa podporuje profesní vzdělávání i sebereflexi (supervizi) svých zaměstnanců v souladu s aktuálními postupy v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

  • Organizace jedná ve spolupráci s orgány státní moci.

UPOZORŇUJEME, ŽE KAPACITA DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE JE V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLNĚNA A BOHUŽEL NEMŮŽEME UZAVÍRAT DALŠÍ DOHODYRC Routa je členem Asociace Dítě a Rodina, z. s. Asociace je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci

Aktivity Klubu náhradních rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, nadací J&T a Městem Čelákovice