Náhradní rodiny

Našim posláním je:


Podpora osob pečujících, osob v evidenci a dětí jim svěřených, rodičů těchto dětí  v souvislosti s výkonem pěstounské péče vztahem ke svěřenému dítěti, biologických dětí osob pečujících a osob v evidenci, osvojitelů, zájemců o osvojení a pěstounskou péči, a to prostřednictvím doprovázení, poradenství a dalších odborných služeb, s cílem naplnit právo dítěte vyrůstat ve stabilním rodinném prostředí


Naším cílem je:Komu jsou naše služby určeny:


V rámci dohod o výkonu pěstounské péče poskytujeme své služby:V rámci další činnosti v oblasti SPOD poskytujeme své služby také:


Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionů Praha a Středočeský kraj


Zásady činnostiUPOZORŇUJEME, ŽE KAPACITA DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE JE V SOUČASNÉ DOBĚ NAPLNĚNA A BOHUŽEL NEMŮŽEME UZAVÍRAT DALŠÍ DOHODY RC Routa je členem Asociace Dítě a Rodina, z. s.  Asociace je sdružením respektovaných neziskových organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především ohroženým dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci

Aktivity Klubu náhradních rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV, nadací J&T a Městem Čelákovice