Informace pro zájemce o osvojení a pěstounskou péči

Náhradní rodičovská péče je péče nahrazující výchovu rodičů, kteří se z různých důvodů o své děti nestarají. Může mít různou formu:  


Pěstounská péče – u dětí v pěstounské péči zpravidla zůstávají zachována rodičovská práva biologických rodičů, v některých případech je také v nejlepším zájmu dítěte zachování a budování kontaktu s původní rodinou. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte, rozhoduje za něj jen v běžných záležitostech. V každodenním životě je samozřejmě pěstoun rodičem se vším, co dny, měsíce a roky přináší. Pěstounská péče je státem honorována v podobě finančních dávek. Zvláštní formou pěstounské péče je tzv. poručnictví, poručník rozhoduje za dítě podobně jako zákonný zástupce.


Pěstounská péče na přechodnou dobu – tzv. profesionální pěstoun, nebo pěstoun na přechodnou dobu, se o dítě stará po nezbytně nutnou omezenou dobu, dokud se dítě nemůže vrátit do své původní rodiny, nebo dokud pro ně není nalezeno jiné trvalé řešení (např. jiná náhradní rodina). Profesionální pěstoun také pomáhá dítěti překlenout přechodné období návratu do původní, nebo příchodu do nové, definitivní rodiny.


Osvojení (adopce) – osvojitelé nastupují na místo biologických rodičů, jsou uvedeni i v rodném listě a stávají se zákonnými zástupci dítěte.

Chcete se stát náhradním rodičem opuštěnému dítěti nebo se dozvědět více? Rádi Vám poskytneme pomoc a bližší informace. 


Žadatelům o osvojení či pěstounskou péči a osvojitelům nabízíme:

Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s náhradní rodinnou péčí – zprostředkování osvojení a PP, zákonná úprava, dávky pěstounské péče, provázení procesem zprostředkování a přijetí konkrétního dítěte, výchovné problémy, otázky související s původní rodinou dítěte aj.