Kontakty

Najdete nás na adrese Sedláčkova 107, Čelákovice, 250 88


 

Jana Luhanová, DiS. - jana.luhanova@rc-routa.cz, tel. 774 402 929 - vedoucí klubu náhradních rodin a koordinátorka dohod o výkonu pěstounské péče


Bc. Jana Frantíková, DiS. - jana.frantikova@rc-routa.cz, 778 063 939 - klíčová pracovnice v rodinách


Lucie Hájková, DiS. - 777 406 289, lucie.hajkova@rc-routa.cz – klíčová pracovnice v rodinách


Mgr. Lenka Slováková, PhD. - lenka.slovakova@rc-routa.cz - klíčová pracovnice v rodinách a koordinátorka služeb pro pěstouny


Bc. et Bc. Gabriela Adášková- gabriela.adaskova@rc-routa.cz, 777 762 929 - klíčová pracovnice v rodinách, arteterapeutka


Martina Šplíchalová, DiS. - martina.splichalova@rc-routa.cz, 771 172 688 - klíčová pracovnice v rodinách


Jiřina Maleňáková, DiS. - jirina.malenakova@rc-routa.cz, 775 760 024   - pracovnice pro osvojitele