Pověření k výkonu SPOD

RC Routa je pověřenou osobou k výkonu sociálně - právní ochrany dětí v tomto rozsahu:

- Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (ve smyslu § 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb.)

- Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle § 47b a 48 d zákona č. 359/1999 Sb.)

 - Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledoání výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 48 f zákona č. 389/199 Sb.)

Sociálně právní ochrana je poskytována v rámci regionů Praha a Středočeský kraj