Projekt MPSV Routa je tu stále s Vámi

Projekt směřuje k tématu náhradní rodinné péče (nad rámec aktivit, jež jsou poskytovány v rámci výkonu pěstounské péče) - k situaci a roli biologických dětí v pěstounských rodinách, k podpoře kompetencí osvojitelů, k provázení a podpoře zájemců o náhradní rodinnou péči.

V rámci projektu realizujeme následující aktivity: Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina