Služby pro osvojitele


Kontakt: Jiřina Maleňáková, DiS., jirina.malenakova@rc-routa.cz, +420 775 760 024 


Poradenství osvojitelům:

Plánované události: 


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a z nadace J&T.