Služby pro osvojitele

Osvojitelům zdarma nabízíme:


- Vzdělávání prostřednictvím seminářů

- Pravidelné setkávání osvojitelů

- Poradenství a informace

- V případě potřeby intenzivnější doprovázeníKontakt: Jiřina Maleňáková, DiS., jirina.malenakova@rc-routa.cz, +420 720 751 536


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a z nadace J&T.

Nadcházející události: