Služby pro osvojitele


Kontakt: Jiřina Maleňáková, DiS., jirina.malenakova@rc-routa.cz, +420 775 760 024 


Poradenství osvojitelům:

Plánované události: 

Seminář pro osvojitele 20. dubna 2024


Zveme osvojitele, zájemce i žadatele o osvojení na seminář Terapeutické rodičovství II. s prvky Theraplay

V navazujícím semináři si přiblížíme další principy terapeutického rodičovství a budeme se věnovat terapeutickým hrám.

Pro účast není nutné mít absolvovanou část I.

Lektorkou bude opět Bc. Zuzana Junková, která vede kurzy terapeutického rodičovství a věnuje se terapii v náhradních rodinách. 

Seminář pro osvojitele 18. května 2024


Zveme osvojitele, zájemce i žadatele o osvojení na seminář Respektující výchova: Jak na výchovu bez trestů.

Na semináři se společně podíváme  mimo jiné na to, jaké mohou být negativní dopady trestů na psychiku a chování dítěte a řekneme si o alternativních způsobech řešeni konfliktních situací. Ukážeme si nástroje pro zvládání vlastních emocí i pocitů našich dětí v náročných situacích. Nabídneme si tipy a nacvičíme zvládání běžných výchovných výzev s respektem k sobě i k dítěti. Po celou dobu bude prostor k dotazům k Vašim konkrétním výchovným výzvám.

Lektorka Bc. Tereza Výborná vystudovala speciální pedagogiku. Má praxi z předškolních zařízení, mimo jiné založila rodinné centrum s Montessori hernou. Působila jako doprovázející sociální pracovnice v náhradních rodinách.  


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a z nadace J&T.