Služby pro osvojitele

Poradenství osvojitelům:

Plánované události:


Kontakt: Jiřina Maleňáková, DiS., jirina.malenakova@rc-routa.cz, +420 775 760 024 


Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV a z nadace J&T.