Služby pro pěstouny - dohody o výkonu PP

Rodinné centrum Routa, z.s. je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí v rámci Středočeského kraje a pro území hlavního města Prahy. Jako pověřená osoba uzavírá RC Routa, o.s. DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE


Doprovázení  - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a e-mailovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání.


Vzdělávání - Bezplatné vzdělávání v minimálním zákonném rozsahu 24 h/rok na témata, která jsou pro pěstouny důležitá a na základě individuálních potřeb jednotlivých rodin. Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, podpůrných setkání nebo vzdělávacích pobytů a vždy je zajištěn také program pro děti. Pěstoun může využít také vzdělávání jiných organizací


Dlouhodobá péče – U dětí starších 2 let odlehčovací péče v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě

-      Příspěvku na tábor

-      Uhrazení péče osoby blízké rodině (např. babička, sousedka, kamarádka)

-      Osobní péče zajištěná pracovníkem RC Routa

-      Příměstské tábory či pobyty RC Routa


Odborná podpora při kontaktu s původní rodinou dítěte

-      Pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou

-      Podpora při setkání dítěte s původní rodinou

-      Doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou

-      Zajištění neutrálního místa pro setkání


Poradenství – zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče – např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.


Odborná psychologická pomoc – zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.)


Odborná právní pomoc – nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.)