Archiv: Dětský klub ROUTA

Provoz Dětského klubu ROUTA byl ukončen 30. 6. 2021.

Od pondělí do pátku, případně ve vybraných dnech, jsme zcela zdarma nabízeli péči o školáky a školačky. Náš kolektiv se staral o děti, které navštěvovaly první stupeň ZŠ z Čelákovic a jejichž rodiče potřebovali sladit pracovní rytmus s péčí o ně. Dětský klub byl specifický svou prodlouženou otevírací dobou -  v pracovním týdnu jsme měli otevřeno vždy od 12 do 19 hodin. Navíc jsme v rámci služby Doprovod vyzvedávali děti po vyučování nebo obědě a převáděli je do Klubu. Rodiče mohli využít i speciální službu, kterou byl doprovod dítěte na další mimoškolní aktivitu.

Projekt byl realizován v období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021. Za tuto dobu naše aktivity využilo celkem 134 rodičů (z toho 117 žen) a klubem prošlo 194 dětí.

Program klubu byl přizpůsoben potřebám dětí i rodičů. Pokud to bylo jen trošku možné, děti trávily čas venku na zahradě – k dispozici jsme měli uzavřenou zahradu s několika sportovními prvky. S dětmi jsme se podle možností snažili zvládnout domácí přípravu, případně pomoc s domácími úkoly. Nudu jsme zaháněli některou z našich společenských her, a kdo chtěl, mohl se zabavit výtvarnou činností (klubový materiál byl bezplatný). Klub fungoval jako pravé útočiště - stalo se několikrát, že „našemu“ dítěti ujel autobus, zrušili mu kroužek nebo se jednoduše doma bálo - nejsnadnějším řešením bylo zazvonit na zvonek klubu.

V Dětském klubu ROUTA se o děti staral tým zkušených pečovatelek a pečovatelů:

Mgr. Vratislava Tomášková

odborná garantka, pečovatelka

Pečovatelky a pečovatelé:

Jana Krejčí

Helena Jandurová

Milan Borecký

Blanka Stuchlíková

Klára HanušováPřevody dětí:


Klára Hanušová

Barbora Novotná

Mgr. Jana Krausová

projektová manažerka