Archiv: Komunitní centrum ROUTA - JURTA

RC Routa realizovala od 1.7.2019 do  31. srpna 2021  projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009866, zaměřený na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí. Prostory Komunitního centra Routa sloužily k setkávání lidí, poznávání, podpoře sousedských vztahů a rozvoji vzájemné solidarity.  Provoz komunitního centra po ukončení projektu od 1. září 2021 pokračuje díky významné podpoře města Čelákovice.

Otevřeno bylo pondělí – pátek od 10 do 18h, čtvrtek byl zabezpečen ve spolupráci se sociálně aktivizační službou pro rodiny a je pojat jako integrační den. Návštěvníkům byla k dispozici jurta, zahrada s herními prvky pro děti, „knihotoč“ a další aktivity.

Provoz komunitního centra byl průběžně upravován dle aktuálně platných opatření proti šíření viru Covid 19,  v době tzv. „lockdownu“ bylo poskytováno poradenství pro rodiny i základní sociální poradenství osobám, jenž se ocitli v obtížné životní situaci. Poradenství probíhalo jak formou osobního setkání, tak i online, či telefonicky.

Uspořádali jsme  různorodé přednášky a besedy, na kterých se o své znalosti, zkušenosti, nebo koníčky podělili sami návštěvníci KC.  Nechyběly ani akce, které byly zaměřeny na více generací a těšily se velkému zájmu návštěvníků. Úspěšný byl dětský bleší trh, opékání buřtů i dopolední pravidelné akce pro maminky s dětmi. Probíhala také participativní sousedská setkání a setkání dobrovolníků, kteří se na chodu KC se podíleli  pomocí při každodenních drobných činnostech, realizací přednášek, besed, akcí nebo při  údržbě prostor KC. 

Celkem komunitní centrum navštěvovalo 320 osob, většina opakovaně a i s dětmi, průměrná denní návštěvnost byla 10-14 osob, při hezkém počasí se na zahradě sešlo i 40 rodin.