Komunitní list

RC Routa realizovalo od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2021 projekt podpořený Operačním programem Zaměstnanost "Komunitní centrum ROUTA – JURTA" zaměřený na rozvoj komunitní sociální práce a podporu komunitního života v Čelákovicích a okolí. 


Více informací o tom, co se v komunitním centru ROUTA dělo, najdete ve zpravodaji: