Archiv: Pěstujme pěstouny

Liga otevřených mužů LOM je hlavním řešitelem projektu Pěstujme pěstouny, partnerem projektu je Rodinné centrum ROUTA.

Projekt se zaměřuje na zlepšení situaci dětí vyrůstajících v pěstounské péči a zvýšení kvality poskytované pěstounské péče. V rámci projektu jsou nabízeny společné kurzy pro muže-pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče ve věku 10-17 let, začleňují specifické vzdělávání a poradenství pro muže-pěstouny do systému podpory pěstounské péče a tím je motivují k aktivnější pečující roli.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz awww.eeagrants.cz.