Archiv: Polabské rodiny společně s Routou 

Polabské Rodiny společně s RoutouProjekt byl podpořen z dotačního programu RODINA a ochrana práv dětí MPSV a z dotace města Čelákovice.

 

Cílem projektu zaměřeného na preventivní programy pro rodiny bylo podpořit kompetence, informovanost, zdraví a celkovou pohodu rodin v Čelákovicích a dostupných obcích.

 

Cíle projektu byl dosahován formou:

1. Provoz Rodinného informačního centra – pondělí 8-13hod. – Městský úřad Čelákovice

 

2. Neformální poradenství a setkávání otců, programy tatínků s dětmi, přednášky

 

3. Neformální poradenství a setkávání žen, programy pro ženy a ind. poradenství

 

4. Vzdělávací aktivity, workshopy, pobytové tréninkové kurzy – dle aktuální nabídky

 

5. Provoz dobročinného obchodu

 

6. Osvěta v oblasti práv dětí, databáze poradenských míst, spolupráce s ostatními subjekty

 

 

Koordinátorka projektu: Monika Žatečková, tel.: 728 660 493