Archiv: Projekt ROUTA rodinám v Polabí

Projekt ROUTA rodinám v Polabí byl ukončen 31. 12. 2022


Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu RODINA MPSV a z dotace města Čelákovice.

Cílem projektu zaměřeného na preventivní programy pro rodiny bylo podpořit kompetence, informovanost, zdraví a celkovou pohodu rodin z Čelákovic a okolí.


HLAVNÍ AKTIVITY:

-  otevřené skupiny pro rodiny

- skupiny pro ženy

- skupiny se zaměřením na zdravý životní styl


Koordinátorka projektu: Jana Krausová, tel.: 605 228 444, jana.krausova@rc-routa.cz