Archiv: ReStartuj kariéru s ROUTOU!

Financováno: EU, ESF, Operační program Zaměstnanost, osa OPZ: 1.2

Reg.číslo projektu: CZ.03.51/0.0./0.0/16_061/0003309

Realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA 31. 1. 2019. DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZA AKTIVITU A NADŠENÍ!

Cílem našeho projektu bylo zlepšit postavení rodičů s malými dětmi do 15 let, žen po MD/RD, žen ve vedoucích pozicích, nezaměstnaných či hledajících práci na trhu práce (viz „Kdo se může do projektu přihlásit“), a to prostřednictvím navzájem propojených a navazujících motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz jsme kladli na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Naším cílem bylo podporovat ženy aspirující či pracující na vedoucích pozicích, nabídli jsme podporu v jazykovém a IT vzdělávání, zvýšili jsme povědomí o otázkách v pracovně-právní oblasti, včetně diskriminace. Aktivity byly přizpůsobeny potřebám našich účastníků a dostupné všem, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, přizpůsobení časů a míst konání aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce, aktivity probíhají v celém regionu Středního Polabí). V provozu bylo Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, zapůjčení počítače, využití knihovny a odborných materiálů. Všechny aktivity a služby projektu byly poskytovány zdarma.


Stáhněte si leták k projektu


Výstupy projektu: 


Závěrečná evaluační zpráva celková - ke stažení zde

Závěrečná evaluace aktivity ReStart Klub rodina a práce - ke stažení zde

Závěrečná evaluace programu Manažerská akademie pro ženy - ke stažení zde


Metodika diskriminace pro zaměstnavatele - ke stažení zde

Metodika diskriminace pro zaměstnance - ke stažení zde


Rozhovor s Janou Krausovou, manažerkou projektu


Tisková zpráva k ukončení programu Manažerská akademie pro ženy

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:


1. Individuální profesní a kariérové poradenství a koučování

Motivační a vzdělávací aktivity

Seminář Jak hledat a najít zaměstnání 

Workshop Jak hledat a najít svůj potenciál 

Workshop Jak hledat a najít svůj (nejen) profesní cíl 

Seminář Jak uspět v novém zaměstnání a slaďovat úspěšně pracovní i soukromý život 

 

3. ReStart Klub rodina a práce

 

4. Vzdělávací a podpůrné aktivity pro ženy ve vedoucích pozicích

Manažerská akademie pro ženy

Mastermindová skupina

Individuální kariérový koučing pro profesní růst žen

 

5. Bilanční a pracovní diagnostika

 

6. Zvyšování jazykových kompetencí pro vstup na trh práce

Jak psát CV a motivační dopis v AJ 

Jak uspět ve výběrovém řízení v AJ 

Správa platforem sociálních médií v AJ 

Jak prezentovat v AJ

Angličtina pro firemní a obchodní praxi 

Angličtina pro finanční praxi

 

7. Vzdělávání v oblasti IT gramotnosti

Excel a Word pro obchodní a finanční praxi

Obsluha sociálních médií v praxi

Obsluha virtuální kanceláře v praxi

 

8. Pracovně - právní poradenství

Seminář pracovně-právní minimum pro osoby pečující o děti a závislé osoby 

Individuální pracovně-právní poradna 

 

9. Zvyšování povědomí a poradenství v oblasti diskriminace na trhu práce

Individuální poradna

Publikace