Archiv: ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0

Financováno: EU, ESF, Operační program Zaměstnanost


Investiční priorita 1.5: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.


Reg.číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011644


Realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 8. 2022

Realizace projektu byla 31. 8. 2022 úspěšně ukončena. Celkem se do projektu zapojilo 106 osob, z nichž 85 zvýšilo díky účasti v některém z našich kurzů svou kvalifikaci. Blahopřejeme a děkujeme za vaši účast!

Cílem našeho projektu bylo zlepšit postavení rodičů s dětmi do 15 let, žen po MD/RD, žen ve vedoucích pozicích, nezaměstnaných či hledajících práci na trhu práce, a to prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a poradenských aktivit. Důraz jsme kladli na individuální přístup, interaktivitu, praktický nácvik dovedností, propojenost s praxí. Podporovali jsme také ženy aspirující či pracující na vedoucích pozicích, nabízeli podporu v jazykovém a IT vzdělávání, zvyšovali povědomí o otázkách v pracovně-právní oblasti, včetně diskriminace. 

Aktivity byly přizpůsobeny potřebám našich účastníků, včetně hlídání dětí, náhrad cestovného, různých časů aktivit (dopolední, odpolední i víkendové akce). 

V provozu bylo Informační a asistenční centrum Kariérový ReStart v Čelákovicích s možností využití PC, připojení na internet, zapůjčení počítače, využití knihovny a odborných materiálů.  

Po úspěšném absolvování obdrželi účastníci Certifikát o účasti v projektu.

Všechny aktivity a služby projektu byly poskytovány ZDARMA. 

Kdo se mohl do projektu přihlásit?


1. Rodiče dětí do 15 let (včetně pěstounů, samoživitelů) 

2. Osoby v produktivním věku, které nebyly zaměstnaný/á, nepodnikaly ani nebyly registrovaný/á na ÚP

3. Ženy ohrožené na trhu práce – ženy evidované na ÚP déle než 5 měsíců, zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončení pracovního poměru v řádu měsíců, ženy evidované na ÚP jako zájemkyně o zaměstnání, ženy do 25 let, ženy ve věku 55 – 64 let

4. Osoby pečující o jinou osobu 

5. Zaměstnankyně organizací a institucí soukromého, veřejného i neziskového sektoru ve vedoucí/manažerské pozici či chystající se na vedoucí/manažerskou pozici


Leták k projektu