Archiv: Rodina a práce i pro Čelákovice

Cílem projektu realizovaného od října 2010 do konce září 2013 bylo zlepšit podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života obyvatel Čelákovic a okolí a prosazovat princip rovných příležitostí pro ženy a muže na lokálním trhu práce. Partnerem projektu bylo Mateřské centrum Čelákovice. Některé služby jsou nadále nabízeny v rámci projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice.

Vzájemně propojený komplex aktivit zahrnoval:

Infocentrum umístěné v prostorách Mateřského centra Čelákovice  poskytovalo základní poradenství v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče, zaměstnance i pro zaměstnavatele, informace o právech rodičů na MD/RD, o možnostech práce a podnikání při MD/RD, o flexibilních formách práce i o  diskriminaci v zaměstnání. Infocentrum také mj. nabízelo zdarma přístup na internet pro rodiče s možností hlídání dětí.

Rodinné útočiště ROUTA bylo určeno dětem ve věku 3 - 10 let, které po skončení denního provozu školky nebo školy v Čelákovicích potřebovaly počkat na návrat rodičů ze zaměstnání. Účelem služby bylo zlepšit podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života rodičů s dětmi z Čelákovic a okolí, např. zaměstnanců/kyň s nepravidelnou pracovní dobou, s pracovní dobou přesahující otevírací dobu MŠ a školní družiny, a to i v případě nenadálé události. Kvalifikované pracovnice odpoledního útočiště zajišťovaly odbornou péči a program pro děti, včetně domácí přípravy na vyučování, a to v prostorách mateřského centra, které je dětem dobře známo a jim přizpůsobeno. Služba byla nabízena bezplatně včetně bezpečného převodu dětí z mateřské či základní školy. Rodiče mohli využít:

Mobilní službu – na základě předchozí objednávky

S.O.S. službu – v případě nenadálé události, jako je např. nečekaný přesčas, zpoždění vlaku, dopravní zácpa na cestě domů.  

Bezplatné krátkodobé hlídání dětí bylo poskytováno rodičům každou středu, aby jim usnadnilo návrat na pracovní trh po mateřské nebo rodičovské dovolené. Získaný čas mohli využít např. k účasti na pracovních pohovorech, jednání na úřadech, zvyšování kvalifikace, ale také k využití služeb Infocentra Rodina a práce nebo k účasti na vzdělávacích seminářích či odborného poradenství poskytovaného projektem.

Online databáze vzájemné sousedské výpomoci při péči o děti a domácnost umístěná na http://rc-routa.eu měla umožnit spolupráci lidí, kteří si vzájemně mohou pomoci, protože mají podobný cíl nebo problém. Databáze obsahuje rubriky jako nabídka či poptávka, ale sousedská výpomoc v názvu odkazuje v prvé řadě k bezplatné „výměně“ služeb. Databáze vznikla pro všechny rodiny z Čelákovic a blízkého okolí, které hledají pomoc v péči o děti, domácnost, zahradu a jiné pro lepší sladění rodiny a práce, zároveň i pro ty, kteří své služby nabízejí a v neposlední řadě pro ty, kteří mají chuť předat své zkušenosti a podělit se o ně. Tištěná podoba databáze byla k nahlédnutí dispozici v Infocentru.

Bezplatné individuální odborné poradenství v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí bylo zaměřeno nejen na rodiče s dětmi, ale také na zaměstnance a zaměstnavatele. Poradenství bylo poskytováno jak osobně v prostorách Infocentra Rodina a práce, tak emailem.

Psychologické a právní poradenství nabízelo např. pomoc při řešení problémů  vzniklých v souvislosti s nástupem matky po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání (např. vztekání se dítěte, obtíže při adaptaci v MŠ), z nedostatku času na rodinu při práci obou rodičů na plný úvazek, při hledání zaměstnání a opakovaných neúspěšných pracovních pohovorech (např. snižující sebevědomí a sebedůvěra) apod.

S cílem usnadnit rodičům po MD/RD návrat do zaměstnání či harmonizaci rodinného a pracovního života projekt nabízel cyklus vzdělávacích seminářů na téma slaďování rodinného a pracovního života. Semináře byly bezplatné včetně  doprovodného hlídání dětí a navazovalo na ně odborné individuální poradenství a další služby Infocentra – využití knihovny, internetu, informačních služeb atd.

 

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.