Archiv: Rodina a práce i pro Čelákovice

Cílem projektu realizovaného od října 2010 do konce září 2013 bylo zlepšit podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života obyvatel Čelákovic a okolí a prosazovat princip rovných příležitostí pro ženy a muže na lokálním trhu práce. Partnerem projektu bylo Mateřské centrum Čelákovice. Některé služby jsou nadále nabízeny v rámci projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice.

Vzájemně propojený komplex aktivit zahrnoval:

  • Infocentrum Rodina a práce

Infocentrum umístěné v prostorách Mateřského centra Čelákovice poskytovalo základní poradenství v oblasti slaďování rodinného a pracovního života pro rodiče, zaměstnance i pro zaměstnavatele, informace o právech rodičů na MD/RD, o možnostech práce a podnikání při MD/RD, o flexibilních formách práce i o diskriminaci v zaměstnání. Infocentrum také mj. nabízelo zdarma přístup na internet pro rodiče s možností hlídání dětí.

  • Provoz rodinného útočiště ROUTA

Rodinné útočiště ROUTA bylo určeno dětem ve věku 3 - 10 let, které po skončení denního provozu školky nebo školy v Čelákovicích potřebovaly počkat na návrat rodičů ze zaměstnání. Účelem služby bylo zlepšit podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života rodičů s dětmi z Čelákovic a okolí, např. zaměstnanců/kyň s nepravidelnou pracovní dobou, s pracovní dobou přesahující otevírací dobu MŠ a školní družiny, a to i v případě nenadálé události. Kvalifikované pracovnice odpoledního útočiště zajišťovaly odbornou péči a program pro děti, včetně domácí přípravy na vyučování, a to v prostorách mateřského centra, které je dětem dobře známo a jim přizpůsobeno. Služba byla nabízena bezplatně včetně bezpečného převodu dětí z mateřské či základní školy. Rodiče mohli využít:

Mobilní službu – na základě předchozí objednávky

S.O.S. službu – v případě nenadálé události, jako je např. nečekaný přesčas, zpoždění vlaku, dopravní zácpa na cestě domů.

  • Krátkodobé hlídání dětí

Bezplatné krátkodobé hlídání dětí bylo poskytováno rodičům každou středu, aby jim usnadnilo návrat na pracovní trh po mateřské nebo rodičovské dovolené. Získaný čas mohli využít např. k účasti na pracovních pohovorech, jednání na úřadech, zvyšování kvalifikace, ale také k využití služeb Infocentra Rodina a práce nebo k účasti na vzdělávacích seminářích či odborného poradenství poskytovaného projektem.

  • Podpora a rozvoj vzájemné sousedské pomoci

Online databáze vzájemné sousedské výpomoci při péči o děti a domácnost umístěná na http://rc-routa.eu měla umožnit spolupráci lidí, kteří si vzájemně mohou pomoci, protože mají podobný cíl nebo problém. Databáze obsahuje rubriky jako nabídka či poptávka, ale sousedská výpomoc v názvu odkazuje v prvé řadě k bezplatné „výměně“ služeb. Databáze vznikla pro všechny rodiny z Čelákovic a blízkého okolí, které hledají pomoc v péči o děti, domácnost, zahradu a jiné pro lepší sladění rodiny a práce, zároveň i pro ty, kteří své služby nabízejí a v neposlední řadě pro ty, kteří mají chuť předat své zkušenosti a podělit se o ně. Tištěná podoba databáze byla k nahlédnutí dispozici v Infocentru.

  • Odborné individuální poradenství

Bezplatné individuální odborné poradenství v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí bylo zaměřeno nejen na rodiče s dětmi, ale také na zaměstnance a zaměstnavatele. Poradenství bylo poskytováno jak osobně v prostorách Infocentra Rodina a práce, tak emailem.

Psychologické a právní poradenství nabízelo např. pomoc při řešení problémů vzniklých v souvislosti s nástupem matky po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání (např. vztekání se dítěte, obtíže při adaptaci v MŠ), z nedostatku času na rodinu při práci obou rodičů na plný úvazek, při hledání zaměstnání a opakovaných neúspěšných pracovních pohovorech (např. snižující sebevědomí a sebedůvěra) apod.

  • Vzdělávání v oblasti slaďování rodinného a pracovního života

S cílem usnadnit rodičům po MD/RD návrat do zaměstnání či harmonizaci rodinného a pracovního života projekt nabízel cyklus vzdělávacích seminářů na téma slaďování rodinného a pracovního života. Semináře byly bezplatné včetně doprovodného hlídání dětí a navazovalo na ně odborné individuální poradenství a další služby Infocentra – využití knihovny, internetu, informačních služeb atd.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.