Archiv: Rodinné útočiště otevřené všem

Projekt získal významnou dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2014. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV

Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí. V některých aktivitách myslí projekt také na rodiny osvojitelů a žadatelů o náhradní rodinnou péči.

V rámci projektu realizujeme:

Interaktivní semináře s diskusí

Tématem seminářů je pozitivní rodičovství. Spolupracuje s námi opět zkušená lektorka, dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která nabízí také pravidelné individuální poradenství, o něž je stále velký zájem. Semináře proběhly nejen v Čelákovicích a Nehvizdech, ale nově také v Zelenči, Kounicích , Lysé nad Labem a Úvalech.

Spolupracujeme s Mgr. Hanou Slobodovou, která velice zajímavě lektoruje o partnerství a komunikaci mezi partnery.

Klub náhradních rodin ROUTA v rámci organizace vzdělávacích aktivit pro pěstouny myslí také na rodiny osvojitelů a žadatelů o náhradní rodinnou péči. Všichni jsou na přednáškách Klubu vítáni a bude jim poskytnuta také poradenská činnost v případě zájmu.

Kurzy Finanční gramotnost pro dospělé a Zdravotní gramotnost pro dospělé - přijďte se dozvědět více o správném hospodaření s financemi a nebo o první pomoci u dětí.

Naše semináře jsou určeny také budoucím rodičům, již několik let spolupracujeme s porodní asistentkou Karolínou Švechovičovou, která se věnuje také předporodní přípravě a cvičení pro těhotné ženy. V rámci projektu bude přednášet cyklus přednášek, můžete se kdykoliv přidat a přitom absolvovat celý kurz.

Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy

Organizujeme pobyty zaměřené na posilování vztahů v rodině, máme řadu vhodných penzionů, kde i letos proběhnou tyto aktivity ke všeobecné spokojenosti rodičů a také jejich dětí. např. penzion Homole v Podkrkonoší či Bílá voda v Harrachově, kam se rádi vracíme a je tam dobře všem v jakémkoliv ročním období.

Provoz odborné knihovny

Tituly na téma rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek půjčujeme veřejnosti za mírný poplatek v provozní době infocentra v prostorách Mateřského centra Čelákovice. Nových knih opět přibylo a plánujeme také v letošním roce rozšiřování nabídky.

Informační činnost

Šíříme informace o rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití a aktivním otcovství prostřednictvím webu, facebooku, osobních kontaktů. Průběžně aktualizujeme databázi dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů.

Kulturní, sportovní a jiné aktivity

V květnu se sejdeme na loděnici a oslavíme společně Den rodin. Program bude nabitý a jen na počasí záleží, kolik se nás sejde. V září se budeme těšit na ZOO Routa v parku za knihovnou a ještě nás na podzim čeká dětský rej v KD Čelákovice.

Budeme nadále podporovat aktivity našich klubů.

Klubu dvojčat a vícerčat a Klubu rodičů dětí s PAS.

Proběhlé události

Seminář nejen pro rodiče

Finanční gramotnost pro dospělé

Rodinná poradna

Sourozenecké vztahy

Puberta je tu!


Koordinátorka projektu: Monika Žatečková, tel: 728 660 493, monika.zateckova@rc-routa.cz