Archiv: Rodinné útočiště pro náhradní rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na tento projekt poskytlo dotaci ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2013.

Tímto projektem rodinné centrum ROUTA

- podporuje náhradní rodiny,

- napomáhá integraci náhradních rodin,

- podporuje profesionalizaci pěstounské péče a transformaci sociálně-právní ochrany dětí,

- snaží se zabránit negativním vlivům, jakými jsou například syndrom vyhoření, výchovné problémy nebo špatné školní výsledky,

- buduje místo setkávání, místo poskytování informací, prostor na výměnu zkušeností,

- napomáhá lepší informovanosti osvětou.

K naplnění těchto cílů realizuje rodinné centrum ROUTA tyto aktivity:

- spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

- semináře s tématy souvisejícími s náhradní rodinnou péčí se zajištěním doprovodného programu pro děti

- volná setkávání náhradních rodin

- respitní péče

- doprovázení rodin odborníkem

- shromažďování a předávání potřebných informací

- provozování odborné knihovny

- realizace osvětových akcí

- vydávání letáků s informacemi o náhradní rodinné péči