Archiv: Rodinné útočiště pro náhradní rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na tento projekt poskytlo dotaci ze státního rozpočtu v oblasti rodiny pro rok 2013.

Tímto projektem rodinné centrum ROUTA

-   podporuje náhradní rodiny,

-   napomáhá integraci náhradních rodin,

-   podporuje profesionalizaci pěstounské péče a transformaci sociálně-právní ochrany dětí,

-   snaží se zabránit negativním vlivům, jakými jsou například syndrom vyhoření, výchovné problémy nebo špatné   školní výsledky,

-   buduje místo setkávání, místo poskytování informací, prostor na výměnu zkušeností,

-   napomáhá lepší informovanosti osvětou.

 

K naplnění těchto cílů realizuje rodinné centrum ROUTA tyto aktivity:

-   spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí

-   semináře s tématy souvisejícími s náhradní rodinnou péčí se zajištěním doprovodného programu pro děti

-   volná setkávání náhradních rodin

-   respitní péče

-   doprovázení rodin odborníkem

-   shromažďování a předávání potřebných informací

-   provozování odborné knihovny

-   realizace osvětových akcí

-   vydávání letáků s informacemi o náhradní rodinné péči