Archiv: Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice

Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice

Cílem projektu bylo zlepšení kvality života v Čelákovicích v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Toho bylo dosaženo podporou flexibilních forem práce a zvýšením zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Aktivity projektu byly zaměřeny na matky malých dětí vracející se na pracovní trh, muže v obdobné situaci, ženy v předdůchodovém věku i osoby pečující o závislého člena rodiny. Neméně významnou cílovou skupinou projektu byli zaměstnavatelé v regionu Středního Polabí.

Projekt byl realizován od listopadu 2012 do listopadu 2014 a navazoval na již realizovaný projekt Rodina a práce i pro Čelákovice. Umožnil nadále poskytovat bezplatné služby péče o děti i v dalším školním roce a vytvořil v Čelákovicích a okolí dvě desítky pracovních míst s flexibilní pracovní dobou určených pro pečující osoby.

Nefinančním partnerem projektu bylo město Čelákovice, partnerem s finančním příspěvkem byla čelákovická firma FV Plast, a.s., která hrála významnou roli při zavádění politiky přátelské rodině,  pilotním ověřování metodik a motivaci dalších podniků do vytváření nových pracovních míst pro ženy. Projekt podpořil Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

Projekt realizoval celé portfolio aktivit zaměřené na zaměstnavatele i zaměstnance:

Zavádění flexibilních forem práce v Čelákovicích a okolí


Pro zaměstnance

Zaměstnancům byly určeny vzdělávací kurzy a workshopy o slaďování rodiny a práce, o právech a možnostech rodičů malých dětí, oznovu nastartování kariéry po rodičovské dovolené, o způsobech jak přesvědčit zaměstnavatele k zavedení flexibilních forem práce. Projekt vydal minimanuál pro slaďující osoby, informační letáky a další informační materiály.

Expertka na rovné příležitosti vedla od září 2013 odbornou individuální poradnu work-life balance.

Soutěž Firma s otevřenou náručíSoutěž byla určena firmám z regionu Středního Polabí, které svým zaměstnancům umožňují slaďovat potřeby pracovního a rodinného života. Vítězní zaměstnavatelé se stali následováníhodným příkladem a důkazem, že prorodinná opatření jsou pro zaměstnavatele přínosná a vyplatí se věnovat se společenské zodpovědnosti firem. Soutěž byla určena komerčním subjektům s nejméně třemi zaměstnanci. Vítězové byli oficiálně vyhlášeni 28. října 2014 na slavnostním večeru s udílením čestného občanství města Čelákovice.

Antidiskriminační opatření na trhu práce


Projekt aktivně vyhledával projevy diskriminace v zaměstnání na základě pohlaví. Poradna Práce bez diskriminace nabízela individuální poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům, služby mediátorky při řešení sporů, advokační služby obětem diskriminace a psychologickou pomoc. Zodpovězeno bylo 38 dotazů.

Infocentrum Rodina a práceProjekt navázal na provoz infocentra zřízeného v rámci předchozího projektu Rodina a práce i pro Čelákovice. Poskytoval informace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení atd. Nabízel dobře vybavenou odbornou knihovnu, zprostředkoval další odbornou pomoc. Přístup k internetu byl pro klienty zdarma. Provoz zajišťovaly dvě odborné pracovnice, které spolu sdílely pracovní místo.

Služeb infocentra využilo po dobu trvání prijektu 362 lidí. Infocentrum bylo v provozu po - pá 8 - 19 hod.

Inovativní služby péče o dětiPoskytované služby vycházely z dvouletých zkušeností týmu z předchozího projektu. Hlídání dětí nenahrazovalo mateřskou školu ani jiné vzdělávací zařízení, umožnovalo však klientkám snadnější návrat na trh práce a snížilo jejich obavy z dojíždění do zaměstnání. Péče o děti byla poskytována v prostorách Mateřského centra Čelákovice.

Odpolední útočiště bylo otevřeno od pondělí do pátku 15:30 – 19:00 hod pro děti, které po skončení provozu mateřské nebo základní školy potřebovaly počkat na návrat rodičů ze zaměstnání. Zajištěn byl i převod dětí ze školy či školky do útočiště.

Nepravidelné krátkodobé hlídání dětí bylo nabízeno pro účely pracovních pohovorů, schůzek na úřadech nebo využití služeb Infocentra. Pro rodiče bylo k dispozici bezplatné hlídání dětí každou středu 7:30 – 15:00 hod.

Smlouvu na vyzvedávání dětí s projektem podepsalo 90 rodin, na krátkodobé hlídání 42 smluv.

Doprovodná služba hlídání dětí byla nabízena při individuálních poradnách nebo vzdělávacích aktivitách.

Mobilní a S.O.S službaTyto služby byly určeny zaměstnaným rodičům, kteří potřebovali mít zajištěnou péči o své děti před návratem z práce. Jednalo se o převod dětí z mateřské nebo základní školy v Čelákovicích do odpoledního útočiště.

Mobilní služba byla poskytována na základě předchozí rezervace.

S.O.S. služba mohla být využita v případě nenadálé události na straně rodiče (nečekaný přesčas, dopravní zácpa, zmeškaný vlak).

Mobilní a S.O.S. službu projekt poskytl celkem 1736krát.

Poslechněte si reportáž Českého rozhlasu o odpoledním útočišti ROUTA z ledna 2014.

Zavádění flexibilních forem práce v Čelákovicích a okolí


Pro zaměstnavatele

Projekt oslovil lokální zaměstnavatele a nabídl jim individuální konzultace při praktickém zavádění flexibilních forem práce včetně auditu rovných příležitostí a slaďování. Celkem osm firem získalo mzdové příspěvky v celkové hodnotě 1,6 mil. Kč na nově vytvořená pracovní místa s flexibilní pracovní dobou pro osoby vracející se na trh práce. Tímto způsobem byla vytvořena nová pracovní místa pro 21 osob. Ve čtyřech podpořených firmách projekt provedl genderový audit.

Pracovníkům z oblasti lidských zdrojů u lokálních zaměstnavatelů jsou určeny dva workshopy zavádění flexibilních forem práce.

Proběhlé události 


Den rovných příležitostí mužů a žen

Zahájení výtvarné soutěže

Jak slaďovat úspěšně

Soutěž firma s otevřenou náručí 

Zpravodaj Šance

partner projektu 

partner projektu