FV - Plast, a.s.

FV – Plast, a. s.

Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody.

Společnost klade důraz na rozvoj lidského kapitálu, má bohaté zkušenosti s realizací administrativně náročných velkých projektů, orientuje se v oblasti marketingové, účetní, daňové i pracovněprávní, má zkušenosti s řízením podniku a eliminací podnikatelských rizik.

FV Plast, a.s. je partnerem Rodinného centra ROUTA ještě v dalším projektu zaměřeném na slaďování práce a rodiny. Zároveň spolupracuje s městem na přípravě strategického plánu Čelákovic v pracovní skupině s ostatními podnikateli.

V projektu Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice byl FV-plast, a.s. partnerem S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM – aktivně se zapojoval do různých aktivit projektu. Výrazný podíl měl na motivaci lokálních zaměstnavatelů k uplatňování principů rovných příležitostí a zejména při zavádění politiky přátelské rodině včetně flexibilních forem práce. Ve firmě proběhlo pilotní ověřování metodik zavádění flexibilních forem práce. Firma vytvořila celkem deset pracovních míst pro ženy po ukončení rodičovské dovolené.