Město Čelákovice

Město Čelákovice

Obec leží pouze 15 km východně od hranice hlavního města Prahy a má výborné vlakové spojení s hlavním městem (cca 29 min). Proto je pracovní aktivita většiny jejich ekonomicky aktivních obyvatel navázána na Prahu. Čelákovice v roce 2011 zpracovaly se zapojením občanů Strategický plán rozvoje do roku 2030. V Řídícím výboru zasedala také členka rady Rodinného centra ROUTA.

Město Čelákovice dlouhodobě spolupracuje s Rodinným centrem ROUTA, které působí přímo v prostorách městského úřadu. Partnerství obou subjektů v projektu přinese nové formy spolupráce a rozvoj služeb, které zatím obyvatelům města citelně chybí.

Do projektu se město zapojilo formou konzultací, supervizí, propagací akcí projektu a jejich koordinací s dalšími aktivitami města. 

Město podporovalo ostatní aktivity projektu včetně služeb péče o dítě a podílelo se na jejich udržitelnosti a tvorbě opatření ke koncepčnímu řešení slaďování pro obyvatele města.