MAS Střední Polabí

MAS Střední Polabí

MAS Střední Polabí z.s. vznikl na návrh pětičlenného přípravného výboru dne 18. 1. 2013 registrací stanov MAS - Střední Polabí, z. s., Ministerstvem vnitra ČR, s cílem využít jedinečné možnosti zapojit se do Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Rodinné centrum ROUTA je hrdý zakládající člen.

Cíle MAS Střední Polabí:

  • ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS Střední Polabí, kterými jsou zejména venkovská prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí

  • podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni

  • zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj.

  • zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území

www.strednipolabi.cz