Statutární orgán

Statutárním orgánem Rodinného centra ROUTA je rada spolku. 


Předsedkyně rady

Mgr. Vratislava Tomášková - zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem


Členky rady

Bc. Dominika Fijalová - provozní a personální ředitelka, zastupuje spolek dle plné moc

Mgr. Jana Krausová - projektová manažerka

Jana Luhanová, DiS. - vedoucí pověření k SPOD

Martina Vlčková - lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit


Revizor

Bc. Monika Žatečková - lektorka a koordinátorka volnočasových aktivit, Akce s Routou