Statutární orgán

Statutárním orgánem Rodinného centra ROUTA je rada spolku.


Předsedkyně rady

Mgr. Vratislava Tomášková


Členky rady

Bc. Dominika Fijalová

Mgr. Jana Krausová

Jana Luhanová, DiS.

Martina Vlčková


Revizor

Bc. Monika Žatečková