Naše lektorky

Proč plavat s námi?

Dominika Fijalová
vedoucí plaveckého klubu


osvědčení o rekvalifikaci

plavecký styl kraul

manipulace a psychomotorika

různé typy potápění

vaničkové plavání

využití pomůcek v dětském plavání

záchranářské minimum

učitel plavání 

plavčík

Monika Žatečková
instruktorka plavání 

FTVS UK - speciální tělesná výchova

osvědčení o rekvalifikaci

různé typy potápění

plavecký styl znak

záchranářské  minimumKlára Klaudová
instruktorka plavání 

FTVS  obor Tělesná výchova a sport

učitel plavání

záchranářské minimum


Martina Popová
instruktorka plavání 

osvědčení o rekvalifikaci

záchranářské minimum

závodní plavkyně

Kamila Dvořáková

instruktorka plavání

osvědčení o rekvalifikaci

aktivní plavkyně


Bára Žatečková
instruktorka plavání

osvědčení instruktora plavání

absolventka našich plaveckých  kurzů

aktivní plavkyně

Soňa Černá
instruktorka plavání

osvědčení instruktora plavání

aktivní plavkyně


Bára Hrubá
recepční