Plavání pro děti 2 - 3 roky

PLAVACÍ DEN JE ČTVRTEK


 

Kurzy zahrnují 10 lekcí a 1 nahrazovací lekce.

Nahrazovací lekce mají stejnou formu jako všechny lekce plavání (tzn. plavete ve stejné skupince dětí, se stejnou instruktorkou a ve stejném čase).

První dvě lekce kurzu jsou „zkušební“. Pokud Vám nebo Vašemu plaváčkovi kurz nevyhovuje, můžete z něj odejít a vrátíme Vám odpovídající část kurzovného.


S dětmi plavou instruktorky Dominika Fijalová a Monika Žatečková. 


CENA KURZU: Od září 2024 pro plaváčky do tří let: 3 200,- Kč / 10 lekcí + 1 nahrazovací lekce