Plavání pro děti 3-15 let

PLAVACÍ DEN JE ČTVRTEK

  • Lekce trvá 40 - 45 minut.

  • Děti plavou s rodiči nebo bez rodičů dle schopností dítěte.

  • Plaveme ve čtvrtek od 15:15, 16:00, 16:40, 17:20 a 18:00 hod.


Kurzy zahrnují 10 lekcí a 1 nahrazovací lekci.

V každém čase plave skupinka s rodiči, bez rodičů a zdatnější skupinka dětí.

Děti plavou ve velkém bazénu na šířku přes čtyři dráhy nebo celý bazén (dle zvoleného času). Jsou ve čtyřech skupinkách po 7 dětech. Zdatnější skupinka dětí plave v jedné dráze 25 m.

Nahrazovací lekce mají stejnou formu jako všechny lekce plavání (tzn. plavete ve stejné skupince dětí, se stejnou instruktorkou a ve stejném čase).

První dvě lekce kurzu jsou „zkušební“. Pokud Vám nebo Vašemu plaváčkovi kurz nevyhovuje, můžete z něj odejít a vrátíme Vám odpovídající část kurzovného.


S dětmi plavou zkušené instruktorky plavání.


CENA KURZU: Od září 2022 cena pro děti 3-15 let: 2.500,-Kč / 10 lekcí + 1 nahrazovací lekce