Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

PLEJS Brandejs - klub a terénní práce pro děti a mládež


Cílem projektu je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením a rizikovým trávením volného času. Projekt je realizovaný ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.


Klub je určen pro děti a mládež 6 až 26 let.


Služba je poskytována zdarma.

Kontakt:


Julie Spieszová, Milan Borecký

774 791 891, plejs@rc-routa.cz


FB: Plejs Brandejs

IG: plejsbrandejs


Boleslavská 34/6, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Podpora je poskytována zejména v oblastech:

Školní povinnosti

 • prevence záškoláctví

 • podpora při přípravě do školy

 • podpora při výběru vhodné střední školy

Trávení volného času

 • podpora ve smysluplném trávení volného času

 • poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času

 • zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity) a zapojení do společenského, kulturního a sportovního dění

 • podpora při rozvoji individuálních dovedností - využití potenciálu dětí

Zodpovědný přístup k životu

 • podpora při aktivním hledání zaměstnání či střední školy

 • podpora při hledání a udržení bydlení

 • podpora při práci se svým rozpočtem

 • podpora při řešení dluhových situací

Mezilidské vztahy

 • prevence rizikového trávení volného času

 • podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin

 • podpora při osvojení si základních pravidel společenského chování

 • nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem

 • podpora při zvládání obtížných situací

 • podpora při ujasňování si životních priorit