Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

nabízí:

DOUČKO, klub podpory školní přípravy:

 • individuální nebo skupinová podpora školní přípravy

 • anonymně, zdarma

 • děti mohou přijít i samy

 • nejlépe s učebnicemi

 • pomoc s osobními problémy ve škole či doma

Kdy: Úterý 14:00 - 17:00

Kde: V Komunitním centru U Podivena, Boleslavská 34/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


TERÉN:

 • navazování vztahů

 • terénní poradenství

 • outdoorové hry a relax

Kdy: Pondělí 13:00 - 18:00 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Středa 13:00 - 18:00 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Čtvrtek 13:00 - 18:00 Čelákovice

Pátek 13:00 - 18:00 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Kde: aktuální polohu sdílíme na instagramu plejs_plejs


Kontakt:

Julie Spieszová, Milan Borecký

774 791 891

plejs@rc-routa.cz

FB: Plejs

IG: plejs_plejsNZDM PLEJS je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PLEJS (dále jen PLEJS) je poskytováním terénní sociální práce snížit rizika, vedoucí k ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti.


PLEJS je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku 6 - 26 let z Brandýsa nad Labem – Stará Boleslavi a Čelákovic, které jsou ohroženy sociálním vyloučením kvůli nepříznivé sociální situaci nebo pro své návyky či způsob života vedoucí ke konfliktu se společenským prostředím. Jedná se například o konflikty a obtíže ve škole či rodině, obtíže v navazování vrstevnických vztahů, rizikový způsob trávení volného času, experimenty a konzumace alkoholu a návykových látek, apod.


Terénní sociální pracovníci vyhledávají, kontaktují, aktivizují a podporují ke změně způsobu života klienty přímo v jejich přirozeném prostředí, tj. v lokalitách kde se děti a mládež obvykle scházejí a tráví volný čas.

PLEJS nabízí:

 • terénní sociální práci s klienty přímo v ulicích

 • porozumění, podporu a pomoc

 • nerizikové trávení volného času a snižování ohrožení sociálním vyloučením

 • poradenství v období dospívání

 • odbornou pomoc v nepříznivé sociální situaci

 • monitoring lokalit

Podpora je poskytována zejména v oblastech:

Školní povinnosti

 • prevence záškoláctví

 • podpora při přípravě do školy

 • podpora při výběru vhodné střední školy

Trávení volného času

 • podpora ve smysluplném trávení volného času

 • poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času

 • zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity) a zapojení do společenského, kulturního a sportovního dění

 • podpora při rozvoji individuálních dovedností - využití potenciálu dětí

Zodpovědný přístup k životu

 • podpora při aktivním hledání zaměstnání či střední školy

 • podpora při hledání a udržení bydlení

 • podpora při práci se svým rozpočtem

 • podpora při řešení dluhových situací

Mezilidské vztahy

 • prevence rizikového trávení volného času

 • podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin

 • podpora při osvojení si základních pravidel společenského chování

 • nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem

 • podpora při zvládání obtížných situací

 • podpora při ujasňování si životních priorit


Služba je poskytována zdarma.Mgr. Lenka Horváthová - vedoucí sociální služby

tel.: 608 873 926, email: lenka.horvathova@rc-routa.czProjekt je finančně podpořen městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Děkujeme za podporu z Adventního kalendáře a dobročinného obchodu Dobromysl MAS Střední Polabí z.s.