Rodina v obtížné situaci


  • Podpora rodin v registru SPOD - aktivity navazující na sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

KONTAKT: Mgr. Lenka Horváthová - vedoucí sociální služby

tel.: 608 873 926, email: routa.sas@seznam.cz

Tato služba je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III., reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Sociální služba je financována z dotací měst:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Lysá nad Labem

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí

za podporu aktivit pro děti a mládež v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

Děkujeme nadačnímu fondu J&T za poskytování podpory rodinám v obtížné situaci a za finanční podporu projektu pro děti a mládež.

Děkujeme společnosti Albert za poskytování pravidelné potravinové pomoci.

Děkujeme společnosti Tesco za poskytování pravidelné potravinové pomoci a konání potravinových sbírek ve prospěch rodin v obtížné situaci.

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.