Rodina v obtížné situaci

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  je poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.


Jsme služba pomáhající rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v prevenci sociálního vyloučení a při sociálním začleňování. Naším cílem je, s co největší možnou mírou samostatnosti, posílit sociální fungování a rodičovské kompetence rodin,  které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci jim vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte.


Služba je určena pro rodiny s dítětem z Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a blízkého okolí v nepříznivé sociální situaci ohrožující vývoj dítěte, kterou neumí zvládnout samy a k jejímu řešení projevují aktivní přístup.

Služba je určená rodinám s dětmi a těhotným, například:

Nabízíme:


Dále nabízíme:

Provázíme rodiny tak, aby:

Služba je poskytována: 

Provozní doba:

Terénní forma:

Pondělí až pátek od 9:00 do 16:00, mimo tyto časy dle domluvy.


Ambulantní forma:

Čelákovice, Sedláčkova 107

Pondělí 9:00– 12:00  a čtvrtek 10:00 – 18:00


Brandýs nad Labem– Stará Boleslav, Boleslavská 34/6

Pondělí 13:00 – 16:00

SAS je poskytována bezplatně. 

KONTAKTY:

Lenka Horváthová - vedoucí sociální služby, 608 873 926, lenka.horvathova@rc-routa.cz

Tereza Rosecká, 776 164 030, tereza.rosecka@rc-routa.cz

Hana Králová, 774 553 439, hana.kralova@rc-routa.cz

Markéta Javorská, 608 723 465, marketa.javorska@rc-routa.cz

Barbora Schejbalová Žáčková, 775 413 751, barbora.schejbalova@rc-routa.cz

Evaluační dotazník

Abychom uměli pomáhat ještě lépe, prosíme naše klienty o vyplnění evaluačního dotazníku. Dotazník je anonymní, abychom dostali co nejupřímnější odpovědi. Odešlete nám ho online nebo odevzdejte vytištěný jakékoliv pracovnici služby či vhoďte do naší schránky:  https://forms.gle/uc1e9EKVHYUxA1Cz5

Tato služba je finančně podpořena z rozpočtu Středočeského kraje.

Sociální služba je financována z dotací měst Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Lysá nad Labem

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí

 za podporu aktivit pro děti a mládež v rámci sociálně-právní ochrany dětí.


Děkujeme za podporu z Adventního kalendáře MAS Střední Polabí z.s.

Děkujeme nadačnímu fondu J&T za poskytování podpory rodinám v obtížné situaci a za finanční podporu projektu pro děti a mládež.Děkujeme společnosti Albert za  poskytování pravidelné potravinové pomoci. 

Děkujeme společnosti Tesco za  poskytování pravidelné potravinové pomoci a konání potravinových sbírek ve prospěch rodin v obtížné situaci. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.