Podpůrná skupina pro rodiče a děti
se specifickými potřebami

Rádi bychom rodičům a dětem se specifickými potřebami z Čelákovic nabídli podporu a pomohli jim vzájemně se propojit