Multidisciplinární spolupráce

Cílem této aktivity je rozvoj a posílení koordinované multidisciplinární spolupráce aktérů působících ve prospěch ohrožených dětí a rodin s důrazem na včasnou identifikaci ohrožených dětí.

Spolupracujeme se zástupci základních škol, odborníky z oblasti dětského duševního zdraví, zástupci veřejné správy a neziskových organizací, provozovateli volnočasových aktivit pro děti.

Kontakt: Mgr. Lenka Horváthová: lenka.horvathova@rc-routa.cz, telefon 608 873 926