Výstupy projektu

Projekt je financován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000911

Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026