Komunitní centrum ROUTA - ZAHRADA

Žít komunitním životem znamená, že nám nejsou lhostejní ti, kdo žijí kolem nás. Každá společnost se skládá z jedinců, kteří mají různé schopnosti a možnosti, ale také různé potřeby. Na tyto potřeby chceme reagovat a hledat zdroje jejich naplňování právě v komunitě.

Abychom poznali potřeby druhých, musíme se s nimi potkat. Nabízíme místo pro setkávání, rozvoj vzájemné podpory a solidarity v prostorách Routy. Přijďte k nám a setkejte se se svými sousedy. Sdílejte s nimi a s našimi pracovníky své starosti a přání. Přijďte nám povědět o tom, co Vás trápí, co Vás zajímá. Podělte se o své radosti a úspěchy. Nabídněte své možnosti pomoci a my je nasměrujeme k potřebným. Chtěli byste pomáhat jiným, ale nevíte, co můžete nabídnout? Nevíte si s něčím rady? Určitě blízko Vás žije někdo, kdo to ví. Jde jen o to, ho najít. A to je naším cílem.


Prostory Komunitního centra Routa – Jurta můžete navštěvovat každý všední den během provozní doby určené veřejnosti. K vzájemnému seznámení, budou sloužit také pravidelné i jednorázové akce, které aktualizujeme v měsíčním přehledu akcí. Kontaktovat nás se svými nápady i potřebami můžete v pravidelných konzultačních hodinách. V tyto dny je také možné využívat ke vzájemnému setkávání zahradu, která je otevřena veřejnosti. Pro účastníky komunitní práce je k dispozici také základní sociální poradenství.