O nás

Rodinné centrum Routa, z.s. založily v roce 2008 členky Mateřského centra Čelákovice, jimž v té době již odrostly děti a jejich rodiny začaly mít jiné potřeby než v předchozích letech, kdy byly děti úplně malé.

Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí. Pořádáním akcí pro celé rodiny se snažíme rodičům nabídnout program pro volný čas a seznámit se s dalšími rodinami, které žijí ve stejném regionu, často ve stejném městě, mají podobně staré děti a které řeší podobné problémy.

Oblasti přilehlé k Praze bývají označovány za noclehárny, protože jejich obyvatelé jezdí každý den za prací do metropole. Proto se ROUTA stále více soustředí na slaďování pracovního a rodinného života a prosazování principu rovných příležitostí žen a mužů. Z rozhovorů s rodiči a dotazníkových šetření známe potřeby obyvatel Čelákovic a okolí, i z vlastní zkušenosti víme, co v našem regionu vázne. Spolupracujeme s rodinami, místní samosprávou i lokálními zaměstnavateli. Daří se nám získávat finanční zdroje z ESF a státního rozpočtu ČR, díky které realizujeme projekty podporující tyto cílové skupiny.

Naše vzdělávací a informační činnost je zaměřena na podporu rodin s dětmi, pozitivní rodičovství, partnerství, aktivní otcovství, mezigenerační vztahy a stále více i na podporu náhradního rodičovství. V rámci sdružení ROUTA dlouhodobě působí Klub náhradních rodin a sociální aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Podílíme se na přípravě volnočasových aktivit pro děti, na organizaci jednorázových akcí pro veřejnost a v partnerství s MC Čelákovice pořádáme kurzy plavání pro kojence, batolata a předškoláky v Čelákovicích a jazykové kurzy pro děti různých věkových kategorií.

Máme velmi dobré vztahy s Mateřským centrem Čelákovice a partnerství s ním nám přináší další možnosti uplatnění. Toto spojení prospívá oběma stranám: mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu, ROUTA se stará o větší pestrost služeb a inovace se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku i na celé rodiny.

Naše činnost má podporu města Čelákovice a společně s mateřským centrem se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky.