O nás

Rodinné centrum ROUTA, z.s. bylo založeno v roce 2008 členkami Mateřského centra Čelákovice, kterým již “odrostly“ děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době, kdy byly děti malé. Název organizace vznikl z podstaty naší činnosti: Rodinné Útočiště Tisícerých Aktivit.

Působíme v Sedláčkově ulici v centru města, v prostorách komunitního centra se zahradou a jurtou.

V rámci naší organizace se dlouhodobě věnujeme náhradním rodinám, poskytujeme sociální služby -  sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PLEJS.

Realizujeme volnočasové aktivity pro děti, kurzy plavání a jazykové kurzy pro děti i akce pro širokou veřejnost.

Spolupracujeme s místní samosprávou. Daří se nám získávat finanční zdroje z ESF a státního rozpočtu ČR, díky kterým realizujeme naše projekty.

Jsme členem Asociace Dítě a Rodina, z.s. a zakládajícím členem MAS Střední Polabí.


Jsme držiteli Značky spolehlivosti, která je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky. Značku spolehlivosti uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.